Δίπλωμα Νηπιοβρεφοκομίας

Undergraduate Course

Δίπλωμα Νηπιοβρεφοκομίας (Diploma in Infant & Child Care)

Διετές πρόγραμμα που οδηγεί στο Δίπλωμα Νηπιοβρεφοκομίας. Οι κάτοχοι του Διπλώματος δύνανται να στελεχώνουν Νηπιαγωγεία και Νηπιοκομικούς/Βρεφοκομικούς σταθμούς.

Στόχοι του προγράμματος:

Το πρόγραμμα Νηπιοβρεφοκομίας έχει σαν στόχο την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητριών για να αποκτήσουν τις αναγκαίες ικανότητες για να στελεχώσουν νηπιαγωγεία, νηπιοκομικούς και βρεφοκομικούς σταθμούς για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα:

  • Βοηθά τις φοιτήτριες να αναπτύξουν αυτονομία και να καταστούν υπεύθυνες προσωπικότητες.
  • Παρέχει στις φοιτήτριες τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια για να μπορέσουν να λειτουργούν εύρυθμα Νηπιοβρεφοκομικά ιδρύματα.
  • Αναπτύσσει στις φοιτήτριες την ικανότητα για να αντιμετωπίσουν κοινωνικά, οικογενειακά, ψυχοπαιδαγωγικά και άλλα προβλήματα στη βάση της σύγχρονης επιστήμης.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Για απόκτηση του Διπλώματος Νηπιοβρεφοκομίας απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση, τουλάχιστον Ι 20 ΕΟΤ5. Τα Ι 04 ΕΟΤ5 πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα και τα υπόλοιπα Ι6 από μαθήματα επιλογής που προσφέρονται.

 

Α’ Εξάµηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

34 ECTS per semester

Μαθήματα Επιλογής

4-8 ECTS per semester

Β’ Εξάµηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά 26 ECTS per semester

Μαθήματα Επιλογής

4-8 ECTS per semester

Γ’ Εξάµηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά 26 ECTS per semester

Μαθήματα Επιλογής

4-8 ECTS per semester

Δ’ Εξάµηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά 30 ECTS per semester

Μαθήματα Επιλογής

4-8 ECTS per semester

 

Πρώτο έτος

Α’ Εξάµηνο ECTS

Υποχρεωτικά

BN-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 3
BN-111 ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ 3
BN-112 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 3
BN-113 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3
BN-114 ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3
BN-115 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3
BN-116 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
BN-150 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Ι 3
ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: (5-10)
BN-117 Τέχνη – Χειροτεχνία και η Διδακτική τους Ι 4
BN-118 Μουσική και Κίνηση Ι 4
BN-119 Σωματική Αγωγή Ι 4
Β’ Εξάµηνο
Υποχρεωτικά
BN-121 ΓΛΩΣΣIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑI ΝΗΠIΩΝ 4
BN-122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑI ΠΑΡΑΜΥΘΙ 4
BN-123 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
BN-124 ΔΗΜΙΟΥΡΓIΚΟ ΔΡΑΜΑ-ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 4
BN-125 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
BN-150 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ IΔΡΥΜΑΤΑ/ΝΗΠIΑΓΩΓΕIΑ II 6
ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: (5-10)
BN-126 Οικιακή Οικονομία Τροφές 4
BN-127 Πληροφορική 4
BN-128 Μουσική και Κίνηση II 4
BN-129 Σωματική Αγωγή II 4

Δεύτερο έτος

Γ’ Εξάµηνο ECTS
Υποχρεωτικά
BN-210 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΣΑ 4
BN-211 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑI ΓΡΑΦΗ 4
BN-212 ΥΛΗ ΚΑI ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΝΗΠIΑΓΩΓΕIΟΥ I 4
BN-213 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 4
BN-214 ΑΓΓΛIΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II 4
BN-250 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ IΔΡΥΜΑΤΑIΝΗΠIΑΓΩΓΕIΑ II 6
ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: (5-10)
BN-215 Κοινωνικά Θέματα (Σπουδή Περιβάλλοντος, Ιστορία, Θρησκευτικά, Γεωγραφία) 4
BN-216 Φυσικές Επιστήμες 4
BN-217 Τέχνη- Χειροτεχνία και η Διδακτική τους 4
BN-218 Σωματική Αγωγή 4

Δ’ Εξάµηνο

Υποχρεωτικά
BN-220 ΠΑIΔIΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
BN-221 ΟIΚIΑΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ/ΤΡΟΦΕΣ 3
BN-222 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕIΟΥIIΔΡΥΜΑΤΟΣ 4
BN-223 ΥΛΗ ΚΑI ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΤΟΥ ΝΗΠIΑΓΩΓΕIΟΥ II 3
BN-224 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑI ΠΕΡIΠΟIΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ 3
BN-226 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑI ΠΑIΔIΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 3
BN-251 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ IΔΡΥΜΑΤΑ/ΝΗΠIΑΓΩΓΕIΑ III 6
ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: (5-10)
BN-228 Μουσική και Κίνηση ΙΙΙ 4
BN-225 Πληροφορική ΙΙ 4
BN-227 Ειδική Εκπαίδευση 4
Course Information
Department
Education

Related Courses

The strap is replica watches made of grey leather and echoes with the gray meteorites. With a replica watches folding buckle, the wearer can only wear the button by pressing the rolex replica buttons on both sides. This buckle allows the wearer to rolex replica uk adjust the length independently.